امروز سه شنبه 25 خرداد ماه 1400 5156 051

شرایط صدور ویزا


مدارک مورد نیاز سفارت کشورهای اروپایی:

کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند و بدون نیاز به تایید دادگستری و امور خارجه می باشند.


 • اصل گذرنامه با امضا به همراه گذرنامه های قبلی.
 • الف ) مدت اعتبار : حداقل 6 ماه تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبروی هم الزامی می باشد.
  ب ) گذرنامه : ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.


 • عکس رنگی در ابعاد 3x4 رنگی (6 قطعه)، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا روبرو و بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کاملا مشخص باشد (عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد)
 • اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.
 • اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضا بانک فقط به زبان انگلیسی در قطع A4 و زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 20 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد.
 • الف) حساب های جاری : کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی
  ب) گواهی تمکن مالی : برای سپرده های بانکی به زبان انگلیسی و به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضا بانک ج) موجودی حساب : باید حداقل موجودی حساب با سپرده برای هر نفر500.000.000 ریال باشد.

 • اصل سند مالکیت
 • اصل و ترجمه مدارک شغلی
 • الف ) پزشکان : پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی
  ب) وکلا : پروانه وکالت
  ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی، ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و سه فیش آخر حقوق
  د) بازنشستگان : ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی
  ه) مشاغل غیر دولتی : گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر از شرکت مربوطه به همراه سه فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
  و ) خویش فرمایان : جواز کسب یا آخرین آگهی تغییرات
  ی) معلمان، اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه : اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر به همراه 3 فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان.
  ز) دانش آموزان و دانشجویان : اصل نامه اشتغال به تحصیل (جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند علاوه بر اشتغال به تحصیل، ارائه اصل رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد )


 • برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر خواهد داشت، رضایتنامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان انگلیسی دارد.
 • اصل و ترجمه مدارم شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.