امروز سه شنبه 25 خرداد ماه 1400 5156 051

پرسنل آبتین سیر توس

 • سمت :

  مدیر فنی بند الف

  ندا فارسی
  • نام و نام خانوادگی :ندا فارسی
  • پست الکترونیک :nfarsi.abtin@yahoo.com
  • تلفن تماس :09031747924
 • سمت :

  فروش تورهای خارجی

  محمد اقبال
  • نام و نام خانوادگی :محمد اقبال
  • پست الکترونیک :--
  • تلفن تماس :--
 • سمت :

  فروش تورهای طبیعت گردی

  فهیمه سعیدی
  • نام و نام خانوادگی :فهیمه سعیدی
  • پست الکترونیک :--
  • تلفن تماس :09158087933
 • سمت :

  حسابدار

  بنفشه غفوریان
  • نام و نام خانوادگی :بنفشه غفوریان
  • پست الکترونیک :--
  • تلفن تماس :09155200137
 • سمت :

  فروش تور داخلی

  نغمه بشارتی
  • نام و نام خانوادگی :نغمه بشارتی
  • پست الکترونیک :--
  • تلفن تماس :09025226687
 • سمت :

  مدیر فنی زیارتی

  احمد ملائکه نیکوئی
  • نام و نام خانوادگی :احمد ملائکه نیکوئی
  • پست الکترونیک :a.malaeke@abtin24.com
  • تلفن تماس :9155038990
 • سمت :

  تور خارجی

  الهام کیومثی
  • نام و نام خانوادگی :الهام کیومثی
  • پست الکترونیک :kiumarsi@abtin24.com
  • تلفن تماس :9154495331
 • سمت :

  مدیر داخلی

  جلال آقاخانی
  • نام و نام خانوادگی :جلال آقاخانی
  • پست الکترونیک :aghakhani@abtin24.com
  • تلفن تماس :09155169451
 • سمت :

  فروش پرواز داخلی و قطار

  نرگس قدرتی
  • نام و نام خانوادگی :نرگس قدرتی
  • پست الکترونیک :ghodrati@abtin24.com
  • تلفن تماس :09017251615