امروز سه شنبه 25 خرداد ماه 1400 5156 051

مدیران و اعضاء هیئت مدیره آبتین

 • سمت :

  مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

  مسعود ملائکه نیکوئی
  • نام و نام خانوادگی :مسعود ملائکه نیکوئی
  • پست الکترونیک :masoudmalaekeh@ymail.com
  • تلفن تماس :09153151143
 • سمت :

  عضو هیئت مدیره

  عبدالعزیز شیخی
  • نام و نام خانوادگی :عبدالعزیز شیخی
  • پست الکترونیک :--
  • تلفن تماس :09152061143
 • سمت :

  عضو هیئت مدیره

  الهام شفیع پور
  • نام و نام خانوادگی :الهام شفیع پور
  • پست الکترونیک :elham.shafipour@gmail.com
  • تلفن تماس :09153151148