امروز سه شنبه 25 خرداد ماه 1400 5156 051

توریست سلامت

 • سمت :

  مدیر فنی

  دکتر محمد طلوع
  • نام و نام خانوادگی :دکتر محمد طلوع
  • پست الکترونیک :--
  • تلفن تماس :09121970790
 • سمت :

  مسئول توریست سلامت

  حمید ره انجام
  • نام و نام خانوادگی :حمید ره انجام
  • پست الکترونیک :--
  • تلفن تماس :09151131346