امروز شنبه 4 خرداد ماه 1398 5156 051

معرفی مدیریت

 • سمت :

  مدیرعالی

  عبدالعزیز شیخی
  • نام و نام خانوادگی :عبدالعزیز شیخی
  • پست الکترونیک :--
  • تلفن تماس :0515156
 • سمت :

  مدیرعامل

  مسعود ملائکه
  • نام و نام خانوادگی :مسعود ملائکه
  • پست الکترونیک :abtin_tour@yahoo.com
  • تلفن تماس :0515156